Opatija - Rivijera

Broj smještajnih jedinica: 1
Broj smještajnih jedinica: 1